โลโก้โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง

รหัสโรงเรียน : 700103

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 253 – ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี 61120

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโป่งเก้ง