-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดจักษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดจักษา

รหัสโรงเรียน : 700023

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่8 ตำบลสะแกกรัง – สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000

โทรศัพท์ : 056980579

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดจักษา

-- advertisement --