-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดตลุกดู่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดตลุกดู่

รหัสโรงเรียน : 700109

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 ม.4 – ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี 61120

โทรศัพท์ : 0927477859

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดตลุกดู่

-- advertisement --