โลโก้โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย

รหัสโรงเรียน : 700123

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เขาขี้ฝอย ทัพทัน อุทัยธานี 61120

โทรศัพท์ : 056580049

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดทุ่งนาไทย