โลโก้โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง

รหัสโรงเรียน : 700042

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 52 – ทุ่งพึ่ง หนองขาหย่าง อุทัยธานี 61130

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง