โลโก้โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง

รหัสโรงเรียน : 700019

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง