-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง

รหัสโรงเรียน : 700210

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ต.หนองหลวง อ.หนองหลวง จ.อุทัยธานี – หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 61150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเขาดาวเรือง

-- advertisement --