-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเขาปฐวี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเขาปฐวี

รหัสโรงเรียน : 700108

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 72 – ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี 61120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเขาปฐวี

-- advertisement --