โลโก้โรงเรียนวัดเนื้อร้อน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเนื้อร้อน

รหัสโรงเรียน : 700012

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 44 – หนองพังค่า เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000

โทรศัพท์ : 0898605518

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเนื้อร้อน