-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์)

รหัสโรงเรียน : 700016

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 45 – โนนเหล็ก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000

โทรศัพท์ : 056506101

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์)

-- advertisement --