โลโก้โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง

รหัสโรงเรียน : 700032

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 34 – หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง อุทัยธานี 61130

โทรศัพท์ : 056597123

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง