-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม

รหัสโรงเรียน : 700224

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี 61160

โทรศัพท์ : 0992414568

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม

-- advertisement --