-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านงิ้วงาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านงิ้วงาม

รหัสโรงเรียน : 700088

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 80 – หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี 61110

โทรศัพท์ : 0812832263

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านงิ้วงาม

-- advertisement --