-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตะกรุด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตะกรุด

รหัสโรงเรียน : 700146

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี 61180

โทรศัพท์ : 0898597114

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตะกรุด

-- advertisement --