โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน

รหัสโรงเรียน : 700160

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ม.2 ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี – หนองบ่มกล้วย บ้านไร่ อุทัยธานี 61180

โทรศัพท์ : 0848215681

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน