-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง

รหัสโรงเรียน : 700219

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 183 – ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี 61160

โทรศัพท์ : 0895763539

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบุ่งฝาง

-- advertisement --