-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านลานคา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านลานคา

รหัสโรงเรียน : 700163

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองบ่มกล้วย บ้านไร่ อุทัยธานี 61180

โทรศัพท์ : 056049823

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านลานคา

-- advertisement --