-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก

รหัสโรงเรียน : 700055

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 228 – หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี 61110

โทรศัพท์ : 0849511985

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก

-- advertisement --