-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 700132

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 150 – บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 61140

โทรศัพท์ : 056-580018

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี

-- advertisement --