-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองจอก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองจอก

รหัสโรงเรียน : 700165

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 99 – หนองจอก บ้านไร่ อุทัยธานี 61180

โทรศัพท์ : 056-592007

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองจอก

-- advertisement --