-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองผักกาด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองผักกาด

รหัสโรงเรียน : 700215

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 101/3 – ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี 61160

โทรศัพท์ : 0878462029

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองผักกาด

-- advertisement --