-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองฝาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองฝาง

รหัสโรงเรียน : 700149

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 201 – หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี 61180

โทรศัพท์ : 056542015

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองฝาง

-- advertisement --