-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ

รหัสโรงเรียน : 700129

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 166 หมู่ 1 – บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 61140

โทรศัพท์ : 056539282

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ

-- advertisement --