โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยโศก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยโศก

รหัสโรงเรียน : 700223

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 100 – ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี 61160

โทรศัพท์ : 056 049827

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยโศก