-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่

รหัสโรงเรียน : 700151

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 160 – บ้านใหม่คลองเคียน บ้านไร่ อุทัยธานี 61180

โทรศัพท์ : 089-6440141

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขาลูกโล่

-- advertisement --