-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโกรกลึก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโกรกลึก

รหัสโรงเรียน : 700231

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 1/1 – น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี 61160

โทรศัพท์ : 0819734378

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโกรกลึก

-- advertisement --