-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น

รหัสโรงเรียน : 700140

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี 61140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น

-- advertisement --