-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดทัพหลวง สาขาบ้านป่าอูสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดทัพหลวง สาขาบ้านป่าอูสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 700127

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 61140

โทรศัพท์ : 089-5656302

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดทัพหลวง สาขาบ้านป่าอูสามัคคี

-- advertisement --