-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดทุ่งโพ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดทุ่งโพ

รหัสโรงเรียน : 700066

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 41 – ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี 61110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดทุ่งโพ

-- advertisement --