-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)

รหัสโรงเรียน : 700051

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 114/1 – หนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี 61110

โทรศัพท์ : 056-531-173

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)

-- advertisement --