-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

รหัสโรงเรียน : 700253

เขตการศึกษา : สพป.อุทัยธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 136 – ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 61170

โทรศัพท์ : 0819736735

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

-- advertisement --