-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง

รหัสโรงเรียน : 710230

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี 34150

โทรศัพท์ : 045-221-028

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง

-- advertisement --