-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

รหัสโรงเรียน : 710961

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 175 สมเด็จ ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 045843028

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

-- advertisement --