โลโก้โรงเรียนบ้านกลางใหญ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกลางใหญ่

รหัสโรงเรียน : 710175

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 1 – กลางใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี 34320

โทรศัพท์ : 045227092

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกลางใหญ่