โลโก้โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)

รหัสโรงเรียน : 710217

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี 34150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)