-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคำไหล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคำไหล

รหัสโรงเรียน : 711017

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 086-2608908

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคำไหล

-- advertisement --