โลโก้โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด

รหัสโรงเรียน : 710029

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 045422116

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านค้อกุดลาด