โลโก้โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)

รหัสโรงเรียน : 710190

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ค้อทอง เขื่องใน อุบลราชธานี 34150

โทรศัพท์ : 0868701356

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)