-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทัน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทัน

รหัสโรงเรียน : 710204

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ธาตุน้อย เขื่องใน อุบลราชธานี 34150

โทรศัพท์ : 045370507

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทัน

-- advertisement --