-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

รหัสโรงเรียน : 710013

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านทุ่งขุนน้อย แจ้งสนิท แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 045355190

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

-- advertisement --