-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่

รหัสโรงเรียน : 710014

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 ถนนแจ้งสนิท หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่

-- advertisement --