-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่าศิลา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่าศิลา

รหัสโรงเรียน : 710957

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 14 คำไฮใหญ่-ท่าศิลา เหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าศิลา

-- advertisement --