-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย

รหัสโรงเรียน : 710025

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย หมู่ 13 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี – หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 045-241246

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าสนามชัย

-- advertisement --