-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่าเมือง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่าเมือง

รหัสโรงเรียน : 710966

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 9 – ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 045842658

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าเมือง

-- advertisement --