-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ

รหัสโรงเรียน : 710696

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 33 – ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140

โทรศัพท์ : 045-489989

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ

-- advertisement --