โลโก้โรงเรียนบ้านนาเมือง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาเมือง

รหัสโรงเรียน : 710061

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – อุบล-ตระการ ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาเมือง