โลโก้โรงเรียนบ้านบก(วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบก(วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี)

รหัสโรงเรียน : 710736

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองไข่นก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบก(วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี)