-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปลาดุก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปลาดุก

รหัสโรงเรียน : 710059

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – อุบล-ตระการ ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 0-4543-5031

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปลาดุก

-- advertisement --