โลโก้โรงเรียนบ้านผือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านผือ

รหัสโรงเรียน : 710751

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140

โทรศัพท์ : 0864887656

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านผือ