โลโก้โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์)

รหัสโรงเรียน : 710723

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่ 5 ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ม่วง-พนา หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140

โทรศัพท์ : 081-264-4782

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์)